WAARUIT BESTAAT EEN UNIKON REGISTREERSYSTEEM ?

Graag vertellen wij u waar een UNIKON-registreersysteem uit bestaat.
Hieronder volgt een opsomming van alle UNIKON artikelen met daarbij een kleine beschrijving en diverse vragen en antwoorden die betrekking hebben op dat artikel.
Deze vragen en antwoorden zijn een verzameling van de door de laatste jaren meest gestelde vragen en zijn een grote hulp om exact te weten te komen wat een UNIKON-systeem voor mogelijkheden voor u heeft.
En het is natuurlijk belangrijk dat u de juiste informatie verkrijgt over het UNIKON registreersysteem.
Want het blijkt dat er veel onwaarheden over het UNIKON-systeem de ronde doen, vaak door de zgn. tegenstanders van electronisch registreren maar ook door personen die niet precies weten wat het systeem inhoud of door eigenbelang het UNIKON-systeem in diskrediet brengen.
Dat is iets wat wij graag willen voorkomen en uiteindelijk bent u als eventuele toekomstige UNIKON-klant daar niet mee geholpen.

UITLEG VAN ALLE UNIKONARTIKELEN MET BIJBEHORENDE VRAGEN EN ANTWOORDEN.
  
De opslagmodule;
Dit is uw nieuwe constateur, dit neemt u mee van en naar uw inmandlokaal.
Klein, robuust en gemakkelijk en ...................... zonder stekkers!
Al uw gegevens worden hierin bewaard:
* lijst van duiven met vastvoetringnummers en chipringnummers
* getekendenlijst.
* inmandlijst.
* aankomstlijst.
* trainingslijst.
* eventueel poulebrief e.d.

 
Diverse vragen en antwoorden over de UNIKON-opslagmodule
* is UNIKON het enige systeem met een opslagmodule c.q. draadloze klok ?
Antw; Ja elk ander registreersysteem moet zijn klok loskoppelen om naar zijn vereniging te gaan
*Hoe plaats ik mijn opslagmodule in mijn duivenklok/basisstation.
Antw: met de zwarte pijl naar voren.
* Wat gebeurt er als de stroom uitvalt ?
Antw; alle gegevens blijven aanwezig in de opslagmodule ( eventueel verder constateren kan dan alleen met behulp van een noodstroomvoorziening ).
* hoe blijven de gegevens in de opslagmodule ?
Antw: door middel van een batterij in de opslagmodule.
* Hoe lang blijft deze batterij in werking?
Antw: 5 tot 7 jaar.
* Hoe kan ik zien of de batterij in orde is?
Antw: tijdens het opstarten komt er de tekst in beeld; batterij O.K., indien de batterij vervangen moet worden staat er de tekst in het display tijdens het opstarten; "batterij niet oké" en op de aankomstlijst in de vereniging staat de tekst; "batterij vervangen"
* Is dan de batterij direct leeg of kan ik de opslagmodule dan nog gebruiken ?
Antw: het systeem blijft, na het verschijnen van de tekst nog, 6 maanden in werking.
* Wat kost het vervangen van een batterij ?
Antw: ongeveer 25,00 - 35,00 EURO.
* Als het systeem gewijzigd moet worden naar de nieuwste eisen van de nationale klokkencommissie moet ik dan mijn opslagmodule inleveren om te laten veranderen ?
Antw: Neen, de update/wijziging vind plaats in de vereniging.
* Hoe kan ik duiven registeren als ik mijn opslagmodule bv. niet kan vinden?
Antw: elk UNIKON systeem heeft een ingebouwd doorkloksysteem in zijn duivenklok/basis station. U registreert uw thuiskomende duiven in het basisstation/duivenklok en neemt deze dan, aan het eind van de wedvlucht, mee naar de vereniging.
In overleg met het organiserende bestuur kan er, met een andere opslagmodule met uw persoonlijke gegevens, de aankomstlijst uitgeprint worden.


De duivenklok of het basisstation.
De UNIKONduivenklok is een multifunctionele klok met verschillende functies;
1: tussenstation

de duiven maken contact met de aankomstantennen en via de kabels en de duivenklok worden de gegevens opgeslagen in de opslagmodule
2: bedieningsapparaat
zie de bedieningsbeschrijving.
3: constateur
ook zonder de opslagmodule registreert de duivenklok feilloos alle thuiskomende duiven van een trainings- of een wedvlucht. ( ingebouwd doorkloksysteem )
4: reserveklok
als er een inmandantennne op wordt aangesloten is het een inmandklok en als er wel/geen aankomstantenne op is aangesloten is het een liefhebbersklok ( dus in elke vereniging is er direct een reserveklok voor u aanwezig )
 
Omdat alleen de opslagmodule wordt meegenomen naar de vereniging kan er voor de duiven-klok/basisstation een vaste plaats gezocht worden.
Dit kan overal zijn, zolang er maar een verbinding plaats kan vinden met de antennen.
Als dit verwezenlijkt is kan er een groot voordeel van het UNIKONsysteem benut worden n.m.;
het niet meerdere malen per week in en uit steken van de stekkers.
( Elk registreersysteem werkt met computerstekkers, het is niet aanbevelingswaardig om deze iedere keer te gebruiken om aan en uit te zetten, en om naar de vereniging te gaan)

Diverse vragen en antwoorden over de duivenklok c.q. basisstation:
* Wat voor aansluitingen zitten er op een profi 1 duivenklok;
Antw:- een aan- en uitschakelaar.
- een aansluiting voor de stroomvoorzieningsadapter.
- een aansluiting voor een noodstroomvoorziening.
- een aansluiting voor de aankomstantennen.
- een printeraansluiting voor elke MS-DOS gestuurde parallelle printer.
- een aansluiting voor de computer.
* Heeft het toetsenbord een lange levensduur;
Antw: diverse testen hebben uitgewezen dat het UNIKON-toetsenbord de langste levensduur heeft.
* Moet mijn duivenklok/basisstation op het duivenhok staan ?
Antw: Nee, u heeft de mogelijkheid om op elke gewenste plaats de duivenklok/basisstation te plaatsen. ( maximum totale lengte kabel 100 meter)
* Mag mijn duivenklok ook buitenstaan ( bv op het terras ) ?
Antw: ja met een langere verbindingskabel naar de antennen is dit te realiseren alleen als de zon op het display schijnt is het moeilijk afleesbaar.
* Moet mijn duivenklok stofvrij en droog staan ?
Antw: Ja. Aan de buitenzijde van de klok zitten stekkeraansluitingen en als deze nat of onder het stof geraken kan dit nadelig zijn of worden voor de algehele werking van de klok.
* Wat is de werktemperatuur van de duivenklok c.q. basisstation ?
Antw: + 5 tot + 50 graden.
* In welke opening moet de stroomadapter en welke de noodstroomvoorziening ?
Antw: maakt niet uit, als er een noodstroomvoorziening is aangesloten en de netstroom valt uit wordt automatisch de noodstroom overgenomen.
* Wordt de noodstroomvoorziening opgeladen door het systeem ?
Antw: Nee, de noodstroomvoorziening moet apart opgeladen worden.
* Kan ik constateren zonder stroom ?
Antw: nee.
* Wat voor een noodstroomvoorziening kan ik gebruiken ?
Antw: de op de prijslijst vermelde noodstroomvoorziening of elke 12 volts accu met de op de prijslijst vermelde accukabels.
* Wanneer gaat het ingebouwd doorkloksysteem in werking ?
Antw: zodra u de opslagmodule verwijderd uit de duivenklok start automatisch het doorkloksysteem.
* Moet om te kunnen doorconstateren, gebruiken multikloksysteem, de opslagmodule contact hebben gehad met de duivenklok/basisstation ?
Antw: Ja, voor het gebruik van de doorkloksysteem altijd ( eenmalig voor elk concours) de opslagmodule plaatsen in de duivenklok/basisstation.
*Als ik registreer zonder opslagmodule en de stroom valt uit ( geen noodstroomvoorziening aangesloten ) blijven de gegevens dan in de duivenklok aanwezig.
Antw: Ja, de gegevens blijven in de duivenklok/basisstation bewaard.
* Hoe kan ik zien of de antennen goed aangesloten zijn ?
Antw: na het aanzetten van de duivenklok ( schakelaar omhoog zetten ) komt automatisch de antennecontrole in beeld ( ..... antennen O.K. ) hieraan is te zien of alle antenne van stroom worden voorzien.
* Hoe kan ik zien of de antennen/duivenklok de chipringen registreert.
Antw: 100% registreerzekerheid is er alleen maar als er voor het concours elk leesveld wordt getest met een chipring.
* Op welke afstand moet de klok verwijderd zijn van de eerste aankomstantenne ?
Antw; minimaal 200 cm.
* Welke handelingen moet ik verrichten om te kunnen registeren ?
Antw; als de duivenklok/basisstation op een vaste locatie staat;
Opslagmodule in de duivenklok plaatsen en schakelaar omhoog zetten, de rest gaat automatisch.
* Als er een GSM in de buurt is functioneert mijn systeem dan nog.
Antw: ja, alle functies blijven dan in werking.
*Wat verschijnt er in het display als er een duif geconstateerd wordt ?
Antw: - ringnummer van de duif.
- tijd van aankomst.
- hoeveelste duif er is geregistreerd.
- aantal geregistreerde duiven.
- de naam van de wedvlucht.
- looptijd van de klok.
- welke getekende.
- lokaal waar is ingemand ( optie )
- meters per minuut ( optie )
* Geeft het systeem een signaal als er een duif wordt geregistreerd ?
Antw: ja het systeem geeft een pieptoon als er een duif wordt geregistreerd.
* Wat te doen als mijn duivenklok niet meer functioneert en de duiven gaan thuis komen.
Antw: als er geen tijd is om de duivenklok om te ruilen bij een UNIKON-steunpunt kan de inmandklok van het lokaal gebruikt worden als liefhebbersklok.


Aankomstantennen


UNIKON aankomstantennen:

* supersnel in registreren.
* gemakkelijk in te bouwen.
* 2 - 4 - 6 - 8 leesvelden per aanvliegklep is geen probleem.
Diverse vragen en antwoorden over de aankomstantennen:
*Wat zijn de maten van een aankomstantenne ?
Antw: 34 cm lang - 17 cm breed - 3 ½ cm dik.
*Hoeveel leesvelden heeft 1 antenne ?
Antw: 2 leesvelden.
*Waarom zijn er 2 leesvelden in 1 antenne en niet 4 of 6 ?
Antw; des te meer leesvelden aanwezig zijn in een antenne des te langzamer de antenne regis treerd en het gaat ten koste van de hoogte van constateren.
*Worden de duiven over de gehele antenne geregistreerd of alleen op het geribbelde vlak
Antw: de duiven worden overal geconstateerd, alleen het hart, sterkste gedeelte, van elk leesveld is ter plaatse van het geribbelde gedeelte.
Het geruite veld moet vrijgemaakt worden voor de volgende duif geconstateerd kan worden. Dit zal in de praktijk geen problemen geven want er is geen plaats voor 2 duiven op 1 geruit vlak, dus de ene duif is automatisch van het hoofdveld weg als de volgende duif er op komt.
Mocht een duif het hoofveld bezet houden, dus hij blijft zitten, en de volgende duif gaat er vlak langs om naar binnen te gaan wordt deze automatisch geregistreerd door het ernaast liggende leesveld.
*Het moeten vrij zijn van het hoofdveld om de volgende duif te kunnen constateren, is dit alleen bij 2 veldantennen ?
Antw: Het vrijmaken van het hoofdveld van een antenne om de volgende duif te kunnen registeren is nodig bij alle merken antennen die te verkrijgen zijn.
*Hoe hoog registreert een UNIKONantenne.
Antw: boven het geribbelde vlak 12 cm hoog, boven de rest van de antenne iets lager.
*Heeft de UNIKONantenne overlappende leesvelden of aaneensluitende leesvelden ?
Antw; de UNIKONantennen hebben aaneensluitende leesvelden.
Reden; door het gebruik van aaneensluitende leesvelden wordt de hoogte en de snelheid van de antenne gewaarborgd.
Als er overlappende leesvelden worden gebruikt gaat dit ten koste van de snelheid van constateren en de hoogte van constateren, dus geen zekerheid of alle duiven geconstateerd worden.
*Hoe kan men de snelheid van een antenne testen ?
Antw: door middel van een UNIKONantennetester die gebruikt kan worden voor alle soorten aankomstantennen.
*Kunnen er meerdere duiven in 1 seconde geconstateerd worden ?
Antw: ja per leesveld kan er in praktijk 1 duif per seconde geregistreerd worden.
Dus per antenne 2 duiven per seconde.
*Heb ik aan 1 antenne per aanvliegklep voldoende ?
Antw: als er ca 25 duiven op 1 hok aanwezig zijn en die zijn allemaal ingekorfd voor een concours en deze vluchten hebben een afstand vanaf ca 200 kilometer dan is 1 antenne voldoende.
Zijn er meer duiven of een kortere afstand dan zijn 2 antennen ( 4 leesvelden ) voldoende. ( het aantal leesvelden moet afgestemd worden op het aantal duiven wat in korte tijd c.q. seconden geregistreerd moeten worden )
*Mogen de antennen tegen elkaar gelegd worden ?
Antw: de antennen mogen met de korte zijde tegen elkaar gelegd worden.
*Hoeveel antennen mogen er met de korte zijde tegen elkaar gemonteerd worden ?
Antw: onbeperkt
*Hoeveel antennen mogen er met de lange zijde tegen elkaar gemonteerd worden ?
Antw: onbeperkt met dien verstande dat er bij elke antenne 8 cm ruimte tussen moet zijn.
*Moeten de antennen op zijn "langst" gemonteerd worden, zgn dubbele zekerheid ?
Antw: niet nodig, de antennen hebben een dusdanige snelheid en sterkte dat dit niet nodig is.
*Hoeveel keer kan een duif geregistreerd worden ?
Antw: altijd maar 1 keer.
Bij een trainingsvlucht kunt U na het registreren zelf de training wissen om opnieuw te kunnen registeren.
Bij een wedvlucht moet er eerst in de vereniging/lokaal de wedvlucht vrijgegeven worden.
*Zijn de aankomstantennen waterdicht ?
Antw: Ja de antennen zijn spatwaterdicht, zij kunnen zonder problemen in de regen liggen.
*Zijn de aankomstantennen vorstbestendig ?
Antw: ja tot minus 20 graden.
*Zijn de aankomstantennen hittebestendig ?
Antw: ja tot plus 50 graden.
*Wat is de werktemperatuur van de aankomstantennen ?
Antw: van plus 5 tot plus 45 graden.
*Mag ik de aankomstantennen het gehele jaar laten zitten of moet ik deze voor de winterperiode demonteren ?
Antw: indien bij de verbindingsstekkers geen vocht of stof kan komen is dit geen probleem.
*Moet ik de verbindingstekkers altijd beschermen tegen vocht en stof ?
Antw; ja, met tape en/of beschermhulzen.
*Waar moet ik op letten bij het inbouwen van de aankomstantennen ?
Antw: 1- dat de duiven in contact komen met de antenne en een fractie van een seconde stilstand krijgen om geregistreerd te kunnen worden.
2- 4 cm rondom de antenne geen ijzer aanwezig is.
3- 12 cm onder en boven de antenne geen ijzer aanwezig is.
Des te meer ijzer of ijzerhoudend materiaal aanwezig is binnen de bovenstaande maten des te zwakker de antenne in hoogte en sterkte wordt.
* Hoe dik mag de valplank zijn als ik de antenne hieronder monteer ?
Antw: zo dun mogelijk, hoe dikker de valplank des te minder constateerhoogte erboven
*Moeten de duiven door poortjes lopen, die boven de antennen zijn gemonteerd , om er zeker van te zijn dat alle duiven geregistreerd worden ?
Antw: nee dit is niet nodig voor duiven die terugkomen van wedvluchten boven de 400 km. want ze komen dan niet met meerdere tegelijk thuis.
Zijn de afstanden korter en/of word er met grotere aantal duiven gespeeld is het beter om de duiven door poortjes te laten lopen ( zie tekst vrijmaken van een leesveld ).
Opmerking 1; het is voor u belangrijk dat u er zeker van bent dat alle duiven bij thuiskomst geregistreerd worden, of het een trainingsvlucht is of een wedvlucht, dat mag geen verschil maken.
Opmerking 2; het is verstandiger om geld uit te geven aan het goed en vakkundig in bouwen van uw antennen dan geld uit te geven aan grotere antennen en/of meerdere antennen per aanvliegklep.
*Worden mijn duiven "eerder" geconstateerd als ik mijn systeem/antennen goed inbouw
Antw: door het systeem/antennen goed in te bouwen verkrijgt u zekerheid dat alle duiven geregistreerd zullen zijn als ze binnen zijn gekomen. Om "eerder" te kunnen constateren
moeten de duiven op tijd thuis zijn
*Als ik 4 antennen heb en de 2e antenne is kapot, blijft dan ?antennenr. 3 en 4 dan nog in werking ?
Antw: als antennenr. 2 kapot is het niet zo dat antennenr. 3 en 4 het niet meer doen.
Als dit wel het geval is dan ligt het euvel bij de verbindingskabels en niet aan de aankomstantenne.
*Hoeveel antennen kan ik aansluiten op een profi 1 systeem ?
Antw: maximaal 16 antennen.
*Wat is de maximaal lengte kabel tussen de aankomstantennen ?
Antw: 1500 cm van antenne naar antenne.
2000 cm van antenne naar antenne met eindstekker.
4000 cm van antenne naar antennen met versterker.
Indien bovenstaand wordt toegepast behoud u de maximale sterkte van een antenne, hiervan afwijken betekend een minder sterke antenne.
* Moet ik mijn antennen voor gebruik "programmeren" ?
Antw: nee, het UNIKONsysteem is kant en klaar voor het gebruik, na installeren geeft het basisstation direkt aan of er stroom aanwezig is op de aankomstantennen.

Vragen en antwoorden over de versterker met netaansluiting


*Wanneer is er een versterker nodig ?
Antw; in principe na de 4e antenne als deze in serie worden gemonteerd.
Bij het gebruik van een T-stekker kunnen er aan beide zijden 3 aankomstantennen worden aangesloten dus in totaal 6.
*Moet de versterker aangesloten worden op het lichtnet ?
Antw: ja of op een noodstroomvoorziening of 12 volts accu.
*Hoe kan ik zien op de versterker functioneert ?
Antw; na het aanzetten van de duivenklok/basisstation gaat er een lampje branden op de versterker.


Vragen en antwoorden over een eindstekker


*Wanneer is er een eindstekker nodig ?
Antw: zodra er meer als 30 meter kabel wordt gebruikt.
Let op: aan elke antenne is ook 150 cm kabel gemonteerd.
*Is dit ook gunstig als ik maar bv 10 meter kabel gebruik ?
Antw: ja de antenne wordt dan iets sterker.
*waar plaats ik een eindstekker?
Antw: aan de kabel die overblijft van de laatste aankomstantenne

Vragen en antwoorden over een T-stuk/splitter


*Wanneer kan ik een T-stuk/splitter gebruiken ?
Antw: als in mijn duivenklok/basisstation in het "midden" wil plaatsen d.w.z. links en rechts van de klok antennen wil monteren.
*Wat is hiervan het voordeel ?
Antw: minder kabels nodig en indien niet meer dan 2x3=6 antennen geen versterker nodig.


Vragen en antwoorden over een noodstroomvoorziening


*Wat is een noodstroomvoorziening ?
Antw: een oplaadbare accu om te gebruiken als de stroom uitvalt.
Bruikbaar ca 6-8 uur naar gelang het aantal aankomstantennen.
*Als ik geen stroom op het hok heb kan ik dan werken met een noodstroomvoorziening ?
Antw: ja het kan maar het is beter om een zwaardere 12-volt accu te nemen met aan accukabel een noodstroomvoorziening is precies wat het woord zegt; een tijdelijke stroomvoorziening.


Vragen en antwoorden over de verbindingskabels

*In welke lengten zijn de kabels verkrijgbaar ?
Antw: 100 cm - 300 cm - 500 cm - 1000 cm - 1500 cm - 2000 cm.
*Hoelang moeten mijn verbindingskabels zijn ?
Antw; de aanleglengte gemeten tussen de antennen.
*Moeten de stekkers beschermt worden ?
Antw: ja tegen vocht en stof, met tape of beschermhulzen.
*Kan ik ook zelfgemaakte kabels gebruiken ?
Antw: UNIKON heeft speciaal gemaakte kabels om de sterkte van de antennen te garanderen.
"niet’ UNIKONkabels gaan ten koste van sterkte en zekerheid van constateren, tevens vervalt bij gebruik hiervan de garantie.


Vragen en antwoorden over het afstandsdisplay
*Wat is een afstandsdisplay ?
Antw: een apparaat waarop u dezelfde gegevens kunt aflezen als op het display van de duivenklok/basisstation.
*Hoe functioneert een afstandsdisplay ?
Antw: door middel van een zender aan de zijkant van de duivenklok zodat u tot een afstand van 300 m draadloos ( zonder verbindingskabel ) kunt aflezen welke duiven er geregistreerd worden.
*Hoe is de stroomvoorziening van een afstandsdisplay ?
Antw; door middel van een batterij of een stroomadapter.
*Hoe groot is een afstandsdisplay ?
Antw: 17 x 8 x 3 cm.


Vragen en antwoorden over de UNIKONchipringen


*Wat voor kleur zijn de UNIKONchipringen ?
Antw: groen.
*Zijn de chipringen goedgekeurd ?
Antw: ja de chipringen voldoen aan de gestelde eisen.
*Kan ik een chipring hergebruiken ?
Antw: in overleg met uw verenigingsbestuur is dit mogelijk.
* Hoe moet de chipring om de poot, bolletje naar boven of naar beneden ?
Antw: maakt geen verschil
* Kan een andere liefhebber mijn chipring gebruiken ?
Antw: nee de chipringen zijn beveiligd
* Is het belangrijk dat het registreersysteem en de chipring van 1 leverancier komt ?
Antw: ja, UNIKON is als enige die een registreersysteem en een chipring levert van eigen fabrikaat, het is daarom dat een UNIKONchipring reeds 2 centimeter naast de UNIKON antenne geregistreerd wordt dwz dat het registreeroppervlakte van de aankomstantenne hierdoor met bijna 40% vergroot wordt !


Algemene vragen


* Waar wordt het UNIKONsysteem gemaakt en door wie ?
Antw: het UNIKONsysteem wordt gemaakt door de Fa. deister electronic Gmbh te Barsinghausen uit Duitsland.
* Hoelang heeft de Fa. Deister ervaring met electronisch registreren ?
Antw: op het gebied van electronica en veiligheid is er reeds 20 jaar ervaring, op het gebied van registratie voor de duivensport reeds 6 jaar.
* Worden de diverse UNIKONartikelen door het bedrijf zelf gemaakt of is het afhankelijk van fabrikage door derden.
Antw: alle UNIKONartikelen worden door Deister zelf ontworpen en gefabriceerd.
* Waarom is de verkoop in verschillende gebieden verdeeld ?
Antw: het UNIKONverkoopteam is er van overtuigd dat het een onmogelijke zaak is om alle geinteresseerde duivenliefhebbers van informatie te voorzien vanuit 1 verkooppunt.
Een goede taakverdeling wat betreffende de uitleg en de daaruit voortvloeiende ver koop is belangrijk maar ook zeer zeker de aftersales, oftewel de service die gegeven moet worden na de verkoop.
De ervaring heeft ons geleerd dat de service en begeleiding voor en na de verkoop een belangrijk aspect is tussen de leverancier en de duivenliefhebber.
UNIKON heeft hiermee een naam hoog te houden !
* In hoeveel landen wordt er reeds met UNIKON geregistreerd ?
Antw: 17 verschillende landen.
* Hoeveel liefhebbers gebruiken reeds UNIKON ?
Antw: meer als 40.000 liefhebbers.
* Zijn er landen waar UNIKON absoluut marktleider is ?
Antw: ja o.a. Nederland - Portugal - China - Denemarken - Polen.
* Hoe wordt er ingemand met het UNIKONsysteem ?
Antw: UNIKON heeft zelf een inmandsysteem volgens de eisen van de nationale bond.
Voor specifieke vragen en uitleg over het inmandsysteem dient u contact op te nemen met het UNIKONverkoopteam.
* Waar kan ik gaan inkorven met UNIKON ?
Antw: in alle verenigingen waar een compleet inkorfsysteem staat wat goedgekeurd is door de nationale duivenbond,
Compleet wil zeggen; inclusief het UNIKON-basisstation om de opslagmodule te kunnen plaatsen.
Er wordt verteld dat UNIKON-gebruikers de opslagmodule en het basisstation mee moeten nemen naar de vereniging als er geen basisstation aanwezig is.
Maar het is algemeen bekend dat de liefhebbers alleen hun klok, opslagmodule, mee moeten nemen naar de vereniging en geen extra onderdelen van een electronisch regis treersysteem zoals een basisstation of antennen e.d.. Het is de taak van de vereniging om ervoor te zorgen dat een inkorfsysteem compleet is.
De UNIKON-inmandapparatuur wordt ten alle tijden zo geleverd dat alles compleet is, dwz. inclusief basisstation.
* Kan ik met 1 opslagmodule meerdere vluchten tegelijk spelen en bij verschillende verenigingen inmanden.
Antw: het is mogelijk om met 1 opslagmodule bij 5 verschillende verenigingen op bv 5 ver schillende wedvluchten in te korven.
Zouden de duiven van verschillende vluchten door elkaar thuiskomen is dit voor het UNIKON-systeem totaal geen probleem. Bij iedere duif is te zien van welk concours
deze is en bij welke vereniging deze is ingekorfd.
Na elk concours wat ten einde is kan apart een aankomstlijst worden uitgeprint.
* Kunnen er ooit wedstrijdgegevens verloren gaan ?
Antw: nee, UNIKON is optimaal beveiligd.
Een liefhebber kan nooit, bv door een foutieve handeling, de wedvluchtgegevens verstoren of verwijderen.
Alleen na het afslaan van de wedvlucht in de vereniging zijn de gegevens vrijgegeven om door de liefhebber te wissen.
Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk, want als de liefhebber vergeet om zijn "oude" wedvluchtgegevens te wissen om weer te gaan inkorven, dan worden deze gegevens automatisch gewist bij de volgende inkorving.
EXTRA BEVEILING: voor de meerdaagse vluchten is er een "tussenafslag" aanwezig zodat men in de vereniging een officiele lijst uit kan draaien van de duiven die op de
eerste dag zijn geregistreerd zonder de gegevens vrij te geven. Op die manier kan men de volgende dag nog officieel duiven registreren.
* Kan ik bij een wedvlucht thuis een aankomstlijst uitprinten voordat ik naar de vereniging ga ?
Antw: ja, dit is mogelijk, alle geregistreerde duiven staan op deze lijst maar er moet daarna ten alle tijden nog een officiele lijst worden uitgeprint in de vereniging.
* Is UNIKON het goedkoopste registreersysteem ?
Antw: Ja , UNIKON heeft de beste prijs/kwaliteitverhouding.
Het is belangrijk dat U de vele mogelijkheden, kwaliteit en eventuele toekomstige kosten vergelijkt en daarna de prijs bekijkt.