HET UNIKON ELEKTRONISCH CONSTATEERSYSTEEM IN
DE NEDERLANDSE DUIVENSPORT

             Laat nu uw batterijen vervangen zodat u het komende seizoen niet voor verrassing komt te staan ,klik op nieuws en onderhoud.

Het elektronisch constateren is de laatste 5 jaar zeer sterk toegenomen.
Na deze periode kan het UNIKONVERKOOPTEAM zeggen;
UNIKON IS MARKTLEIDER IN NEDERLAND!!!!!!
Dat gebeurt niet zomaar, daar is veel werk aan vooraf gegaan.
Er zijn verschillende redenen waarom steeds meer liefhebbers zeggen;

UNIKON,
HET SYSTEEM VAN DE TOEKOMST !!!!!!

Dit o.a. door:

* Een electronisch constateersysteem wat door jong en oud te bedienen is.
  Niet voor niets zegt iedereen; constateren met UNIKON een fluitje van een cent.
* Een 100% goede begeleiding voor de liefhebber en de vereniging.
  Het UNIKON verkoopteam laat niemand in de kou staan als er vragen zijn over bv. inbouwen van Uw systeem - of specifieke vragen wat betreft inkorven e.d.
* Duidelijkheid voor de vereniging en de liefhebber
  Een vaste prijs voor Uw electronisch systeem met alles er op en eraan
* Geen tijdverlies cq inleveren van Uw klok als er een update plaatsvindt.
  Buiten het seizoen is dit niet zo een probleem maar stelt U zich eens voor als dit tijdens het vliegseizoen plaats vindt !!
* Een leverancier/fabrikant die voor 100% "meedenkt"
  De klant is koning; over elke vraag, over elk idee wordt meegedacht en bekeken of het mogelijk is.
* Een zeer goede samenwerking tussen leverancier en overkoepelende organisaties.
  Zeer belangrijk als het gaat om het doorvoeren van eventuele wijzigingen in het systeem.

KORTOM;WILT U MEER WETEN ??

Neem contact met ons op of kijk onder steunpunt naar de dichts bijzijnde dealer in uw regio.

HOME